แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญภายในโรงเรียนวัดศิวาราม

1. ห้องสมุด 3 ดี (ผ่านการประเมินจาก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตามมาตรฐานห้องสมุด 3 ดี สพฐ.)


2. สวนสมุนไพร3. บ่อปลาดุก (ปูนซีเมนต์) 3 บ่อ พร้อมบ่อพักน้ำ (ปูนซีเมนต์) 1 บ่อ

4. โรงเรือนเพาะเห็ด (เห็ดภูฐาน)


5. แปลงผักสวนครัว


6. ที่ทิ้งขยะรีไซเคิล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น