นิทรรศการ "สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง" โรงเรียนวัดศิวาราม
(เฉพาะที่จัดนิทรรศการนอกโรงเรียน)
 
วันที่ 12 มีนาคม 2556 ณ ร.ร. วังน้อยวิทยาภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา    ร.ร. วัดศิวารามจัดนิรรศการเผยแพร่ผลงานสถานศึกษาพอเพียง ในซุ้มนิทรรศการ ใน งานมหกรรมดนตรี-นาฏศิลป์ไทย "อยุธยา 1 รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน" (จัดโดย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ได้เหรียญทอง ระดับดีเยี่ยม ในการจัดนิทรรศการจาก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
 
------------------------------------------------------------------------
 
วันที่ 12-13 กันยายน 2555 ณ ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์ จ.พระนครศรีอยุธยา  ร.ร.วัดศิวารามได้เข้าร่วมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม สำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในงาน "เวทีคุณธรรม สร้างสรรค์เด็กไทย พัฒนาก้าวไกล ด้วยหัวใจเศรษฐกิจพอเพียง" (จัดโดย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) 

 
------------------------------------------------------------------------
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2555 ณ ร.ร.ประตูชัย จ.พระนครศรีอยุธยา  ร.ร.วัดศิวาราม สาธิตและนำเสนอผลงานการทำน้ำพริกไทยที่เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปของโรงเรียนวัดศิวาราม  ในงาน "มหกรรมการศึกษา : เด็กพระนครศรีอยุธยาก้าวไกลสู่อาเซียน" (จัดโดย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1)
                                                    
--------------------------------------------------------------------------
วันที่ 23 กันยายน 2554 ณ ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์ จ.พระนครศรีอยุธยา  ร.ร.วัดศิวารามได้เข้าร่วมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม สำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในงาน "เวทีคุณธรรม สร้างสรรค์เด็กไทย พัฒนาก้าวไกล ด้วยหัวใจเศรษฐกิจพอเพียง" (จัดโดย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1)
--------------------------------------------------------------------------
วันที่ 19 กันยายน 2554    ร.ร.วัดศิวารามเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านครับ
ขอขอบคุณคณะครูที่ร่วมกันทำงานครับ
                                                   
----------------------------------------------------------------------------